EEEP 2/2007

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Редакционен коментар

И. Симеонов                                                        3

I. СУРОВИННА БАЗА И ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

Възможности за получаване на биогаз от органични отпадъци от хранително-вкусовата промишленост и животновъдството

Д. Денчев, П. Ангелов, Л. Томов, Н. Николов               5

Микробиология и биохимия на метанообразуването

А. Кенарова, К. Георгиев                                    12

II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Получаване на биогаз от органични отпадъци в псевдохомогенни лабораторни биореактори

И. Симеонов, С. Михайлова, А. Мирков, Й. Петков, Е. Чорукова           23

Изследване качествата на биошлама като естествен заместител на високоенергоемки изкуствени торове. Екологична оценка на количеството на токсични елементи в биошлама

Б. Байков, Й. Петков, К. Киров, Б. Захаринов,

Н. Маринова, И. Попова                                                                     33

Оценка на екскременти от ЕРД и свине като субстрат за анаеробно разграждане

Д. Денчев, В. Хубенов, С. Бонева, С. Михайлова, П. Лазарова       37

III. ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Биогаз, екология и обща селскостопанска политика – шведски опит

Л. Томов, П. Ангелов                                                                      43

Датският опит в областта на биогазовите технологии

И. Симеонов, К. Велев                                                                     52

Технико-икономически анализ на биогазовите инсталации

К. Велев                                                                                                     59

Научно-практически семинар по биогаз и други възстановяеми източници на енергия

Л. Николов                                 71

Семинар “Разработване на усъвършенствани технологии за производство на топло и електроенергия от органични отпадъци”

П. Ангелов, С. Михайлова             75