Годишен абонамент може да бъде направен в редакцията на списанието (50 лв.).

       
         Адрес на редакцията
:


        НД "Екологично инженерство и опазване на околната среда"
        София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.26
        тел.: 02 979 3614
        Е-mail: ecoleng@abv.bg
        journal@ecoleng,org
       
Home