Четвърта национална конференция с международно участие и младежка научна сесия
Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС'2015)
гр. Бургас, 3-6 юни 2015 г.главна страница